Toewijzing ligplaatsen (versie 16 mei 2011)

 

Over de toewijzing van natte ligplaatsen bereikt ons altijd veel vragen. Men heeft vaak het idee dat het op een ondoorzichtige en misschien zelfs wel oneerlijke manier gebeurt. Dat is wel begrijpelijk, want de regels voor de toewijzing zijn voor de buitenstaander moeilijk te doorzien.

Daarom is het goed nog eens op deze materie in te gaan.

 

Van alle ligplaatsaanvragen wordt een wachtlijst bijgehouden. In deze lijst staan de gegevens van de aanvragers, waaronder de datum waarop de aanvraag is binnengekomen.

Een aanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend via email naar info@wsvdeeendracht.nl , en moet de gegevens van de (toekomstige ) booteigenaar bevatten, zoals naam, adres, geboortedatumá type boot, grootste lengte en breedte.

Als iemand zich heeft ingeschreven op de wachtlijst ontvangt hij altijd een bevestiging.

 

Het bestuur, beslist over de toewijzing van een ligplaats. De procedure over toewijzing ligplaats, die het bestuur hanteert, kunt u hier lezen.

 

 

In principe wordt de lijst afgewerkt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. In principe, want er zijn een aantal bijkomende regels en omstandigheden, die de volgorde be´nvloeden.

 

De afhandeling van de wachtlijst gaat in volgorde:

 

1.Leden met ligplaats ( volgens prioriteit 1 wachtlijst)

2.Leden en begunstigers zonder ligplaatsá (volgens prioriteit 2 wachtlijst)

3.Overigen, ingezetenen van Bunschoten-Spakenburgá (volgens prioriteit 3 wachtlijst)

4.Overigen, niet ingezetenen van Bunschoten-Spakenburgá (volgens prioriteit 4 wachtlijst)

 

Bestaande ligplaatshouders gaan vˇˇr omdat dit de doorstroming in de haven bevordert.

Als iemand een grotere boot wil hebben, moet hij een (schriftelijke!) aanvraag doen voor een grotere ligplaats en vervolgens wachten tot er een grotere ligplaats vrijkomt. Hij kan dan een grotere boot aanschaffen. Op deze wijze komen kleinere ligplaatsen vrij voor een nieuwe ligplaatshouders.

 

Leden en begunstigers gaan daarna voor. Het heeft dus zin om lid of begunstiger te worden, zodra men een ligplaats aanvraagt.

Als er nog een ligplaats over blijft, nadat aan de bovengenoemde personen op de wachtlijst een plaats is aangeboden, kan het bestuur overgaan tot het verstrekken van een ligplaats aan iemand anders op de wachtlijst, die niet aan de eerdere criteria voldoet.

 

Het is nog ingewikkelder: Boten moeten passen in de boxen. Vaak is dat niet het geval en kan de ligplaats niet worden aangeboden aan de eerste op de wachtlijst.

Bovendien kan er bijvoorbeeld een 7 meter box vrijkomen. Het kan dan zijn dat iemand die nog niet zo lang op de wachtlijst staat deze plaats krijgt toegewezen. Voor iemand die al veel langer wacht op een ligplaats van 10 meter, kan dat onredelijk lijken.

 

Helaas moeten wij constateren dat het toewijzen van een ligplaats geruime tijd kan duren. De doorstroming is heel traag. Iedereen op de wachtlijst krijgt automatisch bericht zodra hij in aanmerking komt voor een ligplaats.